UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.52 & v.1

13:12 / 5 januari 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se.


I vanlig ordning började vi veckorna med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v. 51 och v.52.


Analys Intervjuer Teknisk analys

Cherry meddelade i december att bolaget har förvärvat resterande del av ComeOn, läs pressmeddelandet här. Kort därefter publicerade vi en analysuppdatering med anledning av detta.

"Cherry köper resten av ComeOn. Den 12 december påkallade Cherry optionen att förvärva de resterande 51% av aktierna i ComeOn - något vi utgått från skulle ske och därför inkluderat i våra estimat. Härutöver guidade Cherry för 2017 där intäkterna förväntas uppgå till 2 600-2 700 MSEK och EBITDA till 550-600 MSEK, motsvarande 21-22% marginal. Samtidigt ser ledningen en tillväxt snabbare än marknaden för samtliga affärsområden (iGaming, Yggdrasil, Restaurangcasino, XCaliber och Prestationsbaserad Marknadsföring) och vi bedömer att den största intäktsdrivaren är just nätspel i och med ComeOn-förvärvet. Vi har därför höjt våra estimat för 2017 med 15% intäktsmässigt och 18% avseende rörelseresultatet. Vi utgår fortsatt från att förvärvspriset blir 10x 260 MSEK, dvs 2 600 MSEK. Minst 40% av resterande köpeskilling kommer att betalas med aktier och eftersom Cherrys aktiekurs sedan vår förra uppdatering stigit markant har vårt antagande för nya aktier minskat, vilket ger ytterligare höjning i EPS-estimaten."

Läs hela analysuppdateringen med nya estimat här.

Vi vill även påminna om den tidigare inspelade intervjun med Cherrys VD Fredrik Burvall, med frågor på förvärvet av ComeOn.

Bolaget har även kommunicerat under veckan att man förlänger restaurangcasinoavtalen med krogkedjorna O´Learys och Harrys Pubar AB.Analys Intervjuer Teknisk analys

Med anledning av Moberg Pharmas förvärv av det amerikanska varumärket Dermoplast från Prestige Brands gav vi ut en uppdatering med nya estimat.

Nedan följer ett kort utdrag:

"Moberg Pharma har ingått avtal om att förvärva det amerikanska varumärket Dermoplast om 46,7 mUSD från Prestige Brands. Förvärvsmultipeln uppgår till cirka 9x EBITDA, vilket är i linje med tidigare genomförda förvärv. Dermoplast är ett av de ledande varumärkena för att stilla smärta vid hudsprickor och hudskador. Varumärket kommer att säljas genom Moberg Pharmas redan etablerade försäljningskanaler i USA samt direktförsäljning till sjukhus, vilket torde ge upphov till vissa synergieffekter. Dermoplast förväntas konsolideras i Moberg Pharmas räkenskaper och bidra med omsättning, resultat samt kassaflöde från och med den 1 januari 2017. Dermoplast breddar Moberg Pharmas verksamhet och minskar produktrisken. Varumärket har en EBITDA-marginal om 45%, vilket är väsentligt högre än den befintliga produktportföljen. Vi bedömer att förvärvet kommer att bidra till att nå det finansiella målet om en EBITDA-marginal om 25%. Under år 2017 kommer bolaget fokusera på att konsolidera och integrera förvärven som genomförts under 2016."

Läs hela analysuppdateringen här

Bolagets VD Peter Wolpert spelade tidigare in en intervju hos oss angående nyheten, se videon här.


 

Analys - Intervjuer Teknisk analys

Vi gav även ut en analysuppdatering. för  G5 Entertainment

"Sedan vår förra uppdatering (11 nov) efter Q3-rapporten har vi noterat att ett par av G5:s största spel fortsatt gå bra på listorna. Såsom vi skrev senast var våra Q4-estimat försiktigt lagda om den goda utvecklingen skulle visa hålla i sig - vilket mycket tyder på att den nu har gjort. Vi har därför höjt våra intäktsestimat med 13% till 144,8 MSEK för Q4, motsvarande 43% tillväxt y/y. Bland annat verkar Hidden City (licensierat) av allt att döma haft ett bra Q4 och tillsammans med den bedömda utvecklingen i övrig spelportfölj räknar vi med en bruttomarginal strax under den i Q3. Efter att ha justerat kostnadsposterna har vi även höjt EBIT-prognosen med 35% till 14,6 MSEK. Vi gör inga större estimatförändringar för 2017 eller 2018 utan inväntar bokslutskommunikén i februari. G5 släpper preliminära intäktssiffror för Q4 i början av nästa år."

Not: Bolaget släppte sina preliminära försäljningssiffror för Q4 2016 den 3 januari, läs pressmeddelandet här.


 

Analys - Intervjuer Teknisk analys

Mot slutet av 2016 erhöll INVISIO två ordrar från befintlig kund inom NATO, med ordervärden om 18 MSEK resp. 11 MSEK.

Läs bägge pressmeddelanden här:

INVISIO får order på 18 MSEK från kund inom NATO

INVISIO får order på 11 MSEK från en befintlig kund inom NATO


Listbyten bland bolagen på Introduce

Som följd av Nasdaqs årliga genomgång av börsvärdena har nedanstående bevakande bolag hos Introduce bytt listor (effektuerat 2 jan 2017):

Company Current Segment New List
Addnode Small Cap Mid Cap
Elanders Small Cap Mid Cap
Probi Small Cap Mid Cap
Vitec Small Cap Mid Cap

 

Analys - Intervjuer Teknisk analys

Proact meddelade i veckan att man förvärvar det tyska bolaget Teamix GmbH, läs pressmeddelandet här.

Vi gav ut en analytikerkommentar med anledning av den nyheten:

Under morgonen aviserade Proact att de förvärvar det tyska bolaget Teamix GmbH med en årvis omsättning om cirka 330 MSEK. Köpeskillingen, vilken kommer att bestå av egna aktier (uppskattningsvis de 200 000 aktier bolaget hade i eget förvar 2016-12-14) och likvida medel, uppgår till 86 MSEK motsvarande P/E 8x. Således har det förvärvade bolaget en vinstmarginal strax över 3%, vilket är i linje med Proact.

Förvärvet stärker bolagets tyska verksamhet, som enligt ledningen var i behov av ett större förvärv för att nå en kritisk massa, och kommer att ingå i Business Unit West. Utöver den geografiska logiken tillför Teamix även kunnande inom nät och säkerhet.

Teamix intäktsmix är något mer systemtung än Proacts dito, vilket torde vara en förklaring till den relativt låga förvärvsmultipeln. Därmed finns således potential för ökat tjänsteinnehåll kopplat till nuvarande systemförsäljning, vilket torde medföra både ökade intäkter och något högre marginalnivåer på sikt.

Vi förväntar oss att förvärvet kommer att öka Proacts vinst per aktie med 8% under 2017.


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys av börsens nuvarande värdering i sin artikelserie Peter kommenterar: Vart är euron påväg?


 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig långhelg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com