UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.4

17:15 / 27 januari 2017 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se.


I vanlig ordning började vi veckorna med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under respektive föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes för v.3. 


 

I veckan har våra analytiker kommenterat kvartalsrapporterna och nyheter från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.

Elanders

Eolus Vind

Lagercrantz

Tagmaster

Wifog


Analys - Intervjuer - Teknisk analys


Vi lanserade i veckan Wifog som nytt bevakat bolag på Introduce.

"Wifog är ett ungt innovativt företag, med ursprung som teleoperatör, verksamt på en snabbväxande mobil marknad inom effektannonsering. Wifog är en service provider med en incitamentsdriven affärsmodell där kunderna erbjuds att konsumera reklam via Wifogs mobil- och webbplattform, mot en ersättning i form av t.ex. sänkt mobilräkning, återbäring av onlineköp och erhållna presentkort hos medverkande annonsörer."

Vi har i samband med detta även publicerat en analys av bolaget. För att läsa hela analysen, klicka här.

Nytt avtal möjliggör stark användartillväxt
Wifog har i dagsläget 30 000 aktiva användare vilket är betydligt lägre än rekordnivåerna om 50 000 som nåddes 2015. Minskningen av antalet användare härrör en omställning av affärsmodellen där man bland annat sorterat ut olönsamma användare. Vi ser att den befintliga användarbasen kommer fortsätta minska även kommande år, dock med betydligt lägre takt. Trots denna minskning estimerar vi en total användarbas om 95 000 2018 vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 46% per år. Tillväxten i antalet användare anser vi primärt kommer komma från det avtal som Wifog ingick med Tele 2 i det andra kvartalet 2016. Avtalet går ut på att Tele2 och sedermera Comviq skall erbjuda Wifog till sina kunder för att stärka sin relation till dem. Antalet potentiella användare i detta avtal är totalt 1,9 miljoner, vi väljer att lägga oss relativt lågt jämfört med bolagets eget mål om 10% och tror att 3,5% kommer konverteras till användare vilket motsvarar cirka 67 000 nya användare. 

Vi har också intervjuat Wifogs VD Peter Håkansson som bland annat berättar om bolaget och sin egen bakgrund. Vidare svarar på frågor om hur marknaden ser ut för reklamfinansierad konsumtion och hur fördelningen av bolagets största intäktsben kommer att se ut framöver, samt hur White Label-licensieringen av bolagets plattform fungerar. Avslutningsvis blickar han framåt angående Wifogs främsta tillväxtområden.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Probi släppte sin rapport för fjärde kvartalet 2016 i tisdags, den 24:e januari. Läs hela rapporten här.

  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 194,0 MSEK (35,9), varav 75,6 MSEK från förvärv.

  • RÖRELSERESULTATET uppgick till 43,6 MSEK (3,7).

  • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 36,8 MSEK (2,7).

  • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 3,46 SEK (0,30).

  • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL var -864,5 MSEK (0,0). Köpeskillingen för förvärvet om 900 MSEK betalades den 3 oktober.  

Vår analytiker på Remium har även givit ut en uppdaterad analys av bolaget, nedan följer ett kort utklipp.
Klicka här för att läsa hela analysen.

Prognoshöjningar
Vi har reviderat upp våra försäljnings- och resultatsestimat för innevarande och kommande verksamhetsår. Probi har haft en mycket stark operativ utveckling under de senaste åren, vi bedömer att bolaget har goda förutsättningar att fortsätta denna goda trend framgent. Nya produkterbjudanden tillsammans med avtalet med Ipsen kan bli drivande faktorer. Försäljningsprognosen justeras upp till 769 MSEK medan rörelseresultatet förväntas uppgå till 205 MSEK för 2017.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I torsdags kom Eolus vind med sin delårsrapport för 1 september 2016 - 30 november 2016. Klicka här för att läsa hela rapporten.

  • Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (31,7) MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,4 (-27,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-21,6) MSEK.

  • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +1,9 (-6,0) MSEK.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,86) SEK per aktie.

Vi har även intervjuat VD Per Witalisson som berättar om höjdpunkterna i det första kvartalet för bolagets brutna räkenskapsår 2016/17. Därefter svarar han på frågor om det stora projektet Öyfjellet som rymmer hela 110 vindkraftverk, hur aktiviteten och orderläget ser ut efter kvartalets utgång, hans syn på el- och elcertifikatpriset samt berättar avslutningsvis om bolagets ambition och strategi bakom USA-satsningarna.


Rapportkalender v.5


Vi har gjort en nyeltalsscreening bland bolagen på Introduce där vi screenat fram småbolag med en EPS-tillväxst om 100% eller mer, baserat på Remiums prognoser för helåret 2016. Observera att aktiekurserna är per 31/12 2016. 


Teknisk analys OMXS30

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som framkommer i bolagens egna tekniska analyser.


I den senaste tekniska analysen av OMXS30 som gavs ut den elfte januari skrev vi att rekylen som varat sedan den 16:e december nu kunde vara färdig och att förra årets högsta notering vid 1553,60 troligtvis skulle testas.

Efter detta rörde sig indexet sidledes i en konsolidering under cirka två veckor men vände sedan kraftigt upp efter att ha testat MA50. Idag öppnade OMXS30 precis vid motståndet 1553,60 och handlas nu över denna nivå, samtidigt som MACD-indikatorn nyligen genererat en positiv korsning vilket talar för en fortsatt uppgång.
Om kursen kan etablera sig över 1553,60 finner vi nästa motstånd vid 127,2% fib-nivå (1579,00) samt 161,8% fib-nivå (1611,00).

Faller kursen istället tillbaka under 1553,60 ligger närmsta stödnivå vid 1535,00 och sedan MA50 som noteras på 1511,70.

Motstånd: 1579,00 / 1611,00
Stöd: 1535,00 / 1511,70


 

Kommande investerarpresentationer

MSAB, 31/1 08.00 FULLT
Concordia, 2/2 12.00 FULLT
Uniflex, 2/2 14.30
Lammhults, 8/2 14.30
Pricer, 10/2 12.00 FULLT


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys om USA:s handelspolitik i sin artikelserie Peter kommenterar: Att bolla med handgranater


 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com