UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Eolus Vind, Lagercrantz & TagMaster

15:45 / 25 januari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016/17 en nettoomsättning om 86,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,1 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.


 

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016/17 en nettoomsättning om 786,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 87,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.TagMaster
: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 27,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,2 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 9.00.