UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Concordia Maritime, Micro Systemation & Wifog

15:38 / 30 januari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Concordia Maritime: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 232,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med -15,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -3,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -1,4%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13.30.


 

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 77 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29.4%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8:00.


 

Wifog: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 3,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli en förlust om -4,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -125,5%.