UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - Probi

14:46 / 23 januari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.



Probi:  Bolaget gick under januari ut med en omvänd vinstvarning inför Q4, läs mer i bolagets pressmeddelande här. Vi publicerade kort därefter en analytikerkommentar på nyheten, där vi nämnde att vi kommer uppdatera våra estimat i en ny analys efter att rapporten har släppts. Nettoomsättningen för Q4 2016 förväntas således till 194 MSEK (35,9 MSEK) samt ett röresleresultat om 44 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.