UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - Elanders

15:37 / 24 januari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 2312,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 106% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 147 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.