UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.52

11:12 / 2 januari 2017 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Jays: Styrelseledamot Håkan Larsson köpte totalt 406 813 aktier till genomsnittspriset 1,44 kr.

LammhultsJohan Ragnar VD i dotterbolaget Ragnars, köpte 4 000 aktier till priset 57,00 kr.

WifogVD Peter Håkansson köpte totalt 10 000 aktier till genomsnittspriset 6,80 kr.