UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 2016/17 - MedCap

16:09 / 1 september 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016/17 en nettoomsättning om 216,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5%.