UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 2016/17 - Jays

16:13 / 29 september 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Jays: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016/17 en nettoomsättning om 11,4 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -0,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,1 MSEK.