UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.38

09:52 / 26 september 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Addtech har ett antal ledande befattningshavare förvärvat köpoptioner i koppling till bolagets aktieprogram.

I Cavotec har bolagets CTO, Patrik Rosenwald köpt 14 490 aktier till ett totalt pris om ca 360 000 kr. Även bolagets COO EMEA, Juergen Strommer har köpt aktier, 10 000 st till ett totalt pris om ca 240 000 kr.

Storägaren Anders Bladh i DistIT har köpt 11 908 aktier till kursen 46,5 kr.

Kontigo Cares mjukvaruchef Fredrik Remaeus har avyttrat 10 000 aktier till priset 4,30 kr.

I Magnolia Bostad har Langholding AB som klassas som närstående till vice VD Richard Langerfors avyttrat 15 000 aktier till ett totalt värde om ca 1 800 000 kr. Även en närstående till Suzana Bossel i form av Plava Invest AB har avyttrat 15 000 aktier.

I Trention har styrelseledamot Kennet Eriksson via Allybis Eesti OÜ avyttrat 7500 aktier samtidigt som storägaren och styrelseordförande Mats Gabrielsson köpt totalt 21 872 aktier.