UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.37

11:24 / 19 september 2016 Article


aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I CTT Systems har VD Torbjörn Johansson köpt 1 161 aktier till ett värde om  94 505 kr. Dessutom har finanschefen Daniel Ekstrand köpt 600 aktier.

I DistIT har insynspersonen Anders Lennart Bladh köpt 7 537 aktier till snittkursen 46,39 kr.

G5 Entertainments VD Vlad Suglobov har köpt aktier i bolaget, närmare bestämt 4 126 st till kursen 44,37 kr. 

I INVISIO Communications har styrelseledamoten Lage Jonason sålt av innehav såväl privat med 916 093 aktier  samt via sitt bolag Lage Jonason AB med 233 907 st till kursen 67,50 kr. 

MSC Groups VD Lars Bertil Save har ökat sitt innehav via bolagets företrädesemission, dels privat med 100 000 aktier, dels via bolag med  1 415 601 st. Han har även genomfört köp via börsen med 15 604 st á 2,45 kr. Dessutom har finanschef Peter Ågren tecknat sig i emissionen med 6 000 aktier.

I Polygiene har styrelseledamoten Richard Tooby köpt  65 000 aktier till ett värde om totalt 983 450 kr.

Proacts styrelseledamot Christer Hellström har köpt 65 000 aktier á 130,50 kr.

I Vitec har VD Lars Stenlund köpt 10 000 aktier till ett värde om totalt 660 000 kr.