UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.35

12:10 / 5 september 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Brighters styrelseordförande Gert Westergren har sålt 47 500 aktier till snittkursen 3,891 kr.

I DistIT har styrelseledamot Stefan Charette via Athanase Industrial Partners köpt totalt 11 820 aktier till ett värde om totalt 783 632 kr.

Doro:s VD för dotterbolaget Doro CareTech, Ulf Lindsten, har sålt 42 000 aktier till kursen 11,60 kr,

I eWork har finanschef Johanna Lennmyr via bolagets aktieprogram köpt 5 000 aktier till ett värde om totalt 215 950 kr (fastställd kurs om 43,19 kr/aktie). Dessutom har Vice VD Lars Magnus Eriksson och site director Charlotte Dizengremel köpt 10 000 aktier vardera via motsvarande program. 

INVISIO:s försäljningschef och Vice VD Carsten Aagesen har sålt 3 458 aktier á 70,50 kr.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh har köpt 80 000 aktier till kursen 3,10 kr. Bolagets grundare och styrelseledamot Daniel Benitez har dessutom köpt 36 087 st till kurs 3,02 kr samt styrelseledamot Juha Thümer som vid två tillfällen har köpt totalt 15 000 aktier á .

Medica Nords CFO Andreas Skiöld har köpt 135 000 aktier till ett värde om 40 770 kr.

I MSC Group har  VD Lars Save, genom bolaget Alfanode AB, via den pågående företrädesemissionen, köpt 1 022 864 uniträtter (utanför handelsplats) till kursen 0,03 kr.

I Swedol har följande insynspersoner tecknat sig i den nyligen avslutade företrädesemissionen (läs mer om den här):

- Styrelseledamöterna John och Rolf Zetterberg, via storägaren Zelda AB 4 125 000 BTA
- Styrelseledamot Rolf Zetterberg, via Skogsvik Förvaltning AB 60 600 BTA
- VD Clein Johansson Ullenvik 47 400 BTA
- Styrelseledamot John Zetterberg 12 000 BTA
- Sälj och marknadschef Håkan Wanselius 6 408 BTA
- Inköpschef Luigi de Stefano 4 500 BTA
- Logistikchef Pontus Glasberg 3 000 BTA
- IT-/Säkerhetschef Leif Ernström 8 800 BTA
- Affärsutvecklingschef Peter Söderberg 3 000 BTA