UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolagen på Introduce med högst avkastning på eget kapital

15:56 / 20 september 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram alla bolag på Introduce som har minst 30 % avkastning på det egna kapitalet 2017E. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

Nedan finner du ytterligare information om de fyra bolagen med högst avkastning på eget kapital.

 


Lovisagruvan - Analys - Teknisk Analys

Den 9:e september publicerade vi en teknisk analys för Lovisagruvan. Här nedan finner du ett kort utdrag ifrån analysen:

"Lovisagruvan har sedan några år varit i en konsolideringsfas. Sedan februari i år har aktien varit i en positiv trend och nyss bröt MA50 igenom MA200 underifrån, vilket ses som en positiv signal. För tillfället befinner sig aktien i en kortsiktig positiv trend och har närmaste motstånd vid 38,88 kr. I år har aktien skapat en U-sväng i grafen vilket den också gjorde under 2014.  Båda årens kursrörelser är väldigt snarlika, därför kan det vara intressant att se om denna utveckling fortsätter." eWork - Analys - Teknisk Analys

Bolagets rapport släpptes i mitten av sommaren och överträffade vår analytikers prognoser, analysen kan läsas i sin helhet här. Nedan följer ett kort utdrag från analysen.

"Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575), vilket överträffade vår förväntansbild med 7%. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol motsvarade det en ökning om 23% samtidigt som orderingången om 3 022 MSEK (2 019) motsvarade en ökning om imponerande 50%."


Fortnox - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Efter att Visma valde att inte fullfölja budet på Fortnox i mitten av sommaren föll aktien från att ha handlats kring budnivån 24 kr ner till som lägst 14,20 kr. Sedan dess har bolaget släppt sin rapport för Q2 som tolkades positivt av marknaden och aktien befinner sig åter kring de tdigare budnivåerna. Enligt våra uppjusterade estimat så handlas aktien just nu till EV/EBIT 20,4x på 2017E eller P/E 27,2x. 

Bolaget har sedan några månader även en ny tillförordnad VD vid namn Johan Berg som vi passat på att intervjua.

 


 SJR - Analys - Intervju - Teknisk Analys

SJR publicerade sin delårsrapport för Q2 i slutet av augusti och beskrivs av vår analytiker som fortsatt stabil. Nedan är ett kort utdrag från analysen.

"Omsättningen uppgick till 87,3 MSEK (82,2) innebärande en tillväxt om 6,2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vår prognos var 84,7 MSEK. Avvikelsen förklaras till stor del av högre intäkter från rekrytering än väntat. Dessa uppgick till 12 MSEK (9), motsvarande 14% (11) av försäljningen, medan vårt estimat var 10 MSEK. Rekryteringsintäkterna är i regel höga vid starka konjunkturlägen och så även denna gång. Därtill finns det enligt ledningen inga indikationer på att det konjunkturella läget är på väg att förändras. Rörelseresultatet blev 8,7 MSEK (8,2), motsvarande en rörelsemarginal om 10,0% (10,0) vilket var i linje med vårt estimat om 10,1%."