UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag med en EPS-tillväxt om minst 30 % 2018e

13:14 / 22 september 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi screenat fram alla bolag på Introduce som har en EPS-tillväxt om minst 30 % 2018E, dessa bolag är i sin tur sorterade på lägst P/E. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

Nedan finner du ytterligare information om de topp fem screenade bolagen


 

Concordia Maritme - Analys - Teknisk Analys

Concordia Maritimes VD Kim Ullman berättar om hur det gått med att få fartygen uthyrda på nischtrader, hur marknadsnedgången påverkat fartygens värderingar, vad nedgången beror på samt vad Concordia vidtagit för åtgärder för att parera den. Avslutningsvis ger han sin syn på hur länge denna svaghetsperiod kommer att bestå


Maxkompetens - Analys - Teknisk Analys

Under sommarn publicerade vi en ny analys för Maxkompetens. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning växer 22,3 % (2016/17e) samt 3,5 % (2017/18e). Vidare estimerar vi att Maxkompetens presenterar ett EBIT-resultat om 3,7 MSEK (2016/17e) samt 4,5 MSEK (2017/18e). Aktien handlas nu runt 13,1x P/E 16/17e.  


G5 Entertainment - Analys - Teknisk Analys

 

I början utav augusti publicerade vi en ny analys för G5. Nedan finner du ett kort utdrag ifrån analysen. 

Resultat över vårt estimat i Q2
G5:s resultat i Q2 kom in över våra estimat. Intäkterna om 104,5 MSEK (89,5) var kända sedan tidigare och var något över vårt ursprungliga estimat om 101 MSEK. Bruttomarginalen var lägre än väntat drivet av en god utveckling i det externt utvecklade spelet Hidden City vilket föranledde högre royaltykostnader. Rörelsekostnaderna var något lägre än förväntat och EBIT uppgick till 8,7 MSEK (2,2) där vi hade räknat med 4,8 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (2,4) men justerar man för aktiveringsnettot var denna 2,5%. Samtidigt utgörs nära hälften av bolagets balansräkningspost för balanserade utvecklingskostnader av ännu ej släppta F2P-spel vilket gör att avskrivningarna är något förskjutna relativt aktiveringarna i dagsläget. Tillväxten var något över förväntan gentemot våra ursprungliga estimat men kundanskaffnings-kostnaden lägre än förväntat. Som andel av intäkterna utgjorde spelarförvärven 16,6% (24,6) där vi hade räknat med 19%. 


Pricer - Analys - Teknisk Analys

Den 16 juni publicerade vi en teknisk analys för Pricer, nedan finner du analysen.

Trenden är tydlig för Pricer, aktien har de senaste 12 månaderna handlats i en ackumulationsfas. Dessa rörelser är uppladdningar inför starkare rörelser. För denna trendkanal noteras högpunkten runt 9,85 kr, lågpunkten finner vi runt 7,65 kr. Därefter noteras nästa stöd vid 7,35 kr samt 6,65 kr i form utav 161,8 % fib-nivån. Nästa motstånd finner vi vid 12,10 kr. RSI noteras nu vid 39, detta indikerar att aktien är tekniskt svag. Den 8 juni lyckades kursen inte ta sig över MA200 samt MA50, bevaka detta. Observera att aktien kan varna om att trenden har vänt till nedsidan om kursen noterar MA200 samt MA50 som motstånd. En verifiering om att trenden har vänt till nedsidan kommer att genereras om kursen noteras under 7,35 kr. En etablering över 12,10 kr kan indikera ytterligare uppgångar.


Moberg Pharma - Analys - Teknisk Analys

Observera att ovannämnda multiplar är beräknade med en aktiekurs om 42,80 kr. 

För 2017 estimerar Remiums analytiker att bolaget presenterar ett nettoresultat om 34,9 MSEK samt 46,7 MSEK året därefter (2018e). Omsättningen förväntas även att växa med 47 % Y/Y 17e samt 9 % Y/Y 18e.