UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce

17:02 / 12 augusti 2016 Article

I slutet av varje vecka försöker vi sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se.


Boule Diagnostics visade en rekordförsäljning under Q2, läs rapporten här. Vi passade på att ställa några textbaserade frågor till VD Ernst Westman om orsakerna till bolagets framgångar den senaste tiden.

Bland annat fick vi svar på vilka marknader som utmärker sig i kvartalet, förväntansbilden framåt angående bruttomarginalen, den uppnådda kritiska massan av basen installerade instrument och möjligheten till skalbarheter i försäljningen, samt Boules utmaning att bibehålla den positiva försäljningstrenden. Läs hela intervjun här.

 

Vi släppte även en uppdaterad analys angående Q2-perioden, som går att läsa här. Nedan följer ett kort utdrag.

"Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 102 MSEK (79), vilket motsvarade en ökning om 29% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget har tidigare under innevarande år vunnit två stora upphandlingar i Indien och Mexiko avseende 136 Medonic-instrument och 329 hematologisystem till respektive marknad. Boule har inte kommunicerat ordervärde på respektive upphandling men vår bedömning är att merparten av orderna levererats under Q2 och att omkring 15-18 MSEK intäktsförts under kvartalet. Försäljningsökningen rensat för dessa två order uppgick enligt vår beräkning till 6-10% Y/Y, vilket indikerar en god underliggande utveckling...

EBIT under Q2 landade på 12,6 MSEK (3,2), vilket var klart bättre än vad vi hade räknat med. EBIT-marginalen om 12,4% (4,1) var en väsentlig förbättring jämfört med föregående år, och under första halvåret uppgick rörelsemarginalen till övertygande 11,3% (7,8). Marginalförbättringen bedömer vi berodde på en höjning av bruttomarginalen i kombination med bra kostnadskontroll..."


 

Moberg Pharma publicerade sin Q2-rapport i början av veckan som visade på minskad försäljning men kraftigt ökad vinst för perioden, främst till följd av att bolaget sålde ut tre varumärken.

Nedan ser ni ett kort utdrag från vår uppdaterade analys som släpptes kort därefter.

"Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 71,3 MSEK (92,2), vilket var en minskning om 23% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget avyttrade flera varumärken (Jointflex, Fergon och Vanquish) den 1 april, vilket påverkade jämförelsen. Rensat för avyttring minskade omsättningen med 13% Y/Y. Distributörsförsäljningen minskade med 27% Y/Y där huvudparten av minskningen härrör från minskad försäljning i Europa." 

Läs hela analysen här.

VD Peter Wolpert kom även förbi oss på rapportdagen och spelade in en ny intervju.

Han berättar först kortfattat om bolagets verksamhet. Därefter sammanfattar han det andra kvartalet, berättar om de tre amerikanska varumärken Moberg Pharma förvärvade från Prestige Brands, hans långsiktiga syn på verksamheten i Europa samt hur potentialen ser ut och vilka utmaningarna som finns i och med lanseringen av bolagets nagelprodukt i Japan. Avslutningsvis ger han en uppdatering på bolagets två utvecklingsprojekt MOB-015 och BUPI.

 


 

CTT Systems utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan med kunder som flygbolag, flygplanstillverkare och deras underleverantörer.  Bolaget publicerade sin Q2-rapport på fredagen och vi släppte kort därefter en analytikerkommentar och uppdaterad analys.

Se ett kort utdrag ifrån kommentaren:

"Omsättningen ökade valutarensat med 32% till 67,9 MSEK (53,4). Detta är den högsta omsättningen för ett enskilt kvartal i CTTs historia. Det var över bolagets guidning om för kvartalet om en omsättning om 60-65 MSEK och vår prognos om 62 MSEK.

Den snabba omsättningsökningen är främst driven av en hög VIP-försäljning i kvartalet 9,3 MSEK (4,4) och en mycket hög IP-försäljning (initial försäljning av reserv delar till B787) uppgående till 10,7 MSEK (1,7). Även eftermarknadsförsäljningen hade en bra utveckling i kvartalet. IP-försäljningen tillsammans med eftermarknadsförsäljningen stod i kvartalet för över 35% av omsättningen."

Vi tror att CTT växer med ca. 19 % i år och 17 % år 2017. Runt 77 kr värderas bolaget till EV/EBIT 21x. Läs mer om bolagets nyckeltal, baserade på våra estimat.

Se även vår uppdaterade tekniska analys på CTT:s kursrörelse den senaste tiden.


 

Bredband2 släppte rapporten för det andra kvartalet i början av förra veckan, som visade på en stark tillväxt om 18 % (justerat för ändrad redovisning av kampanjrabatter) men svagare bruttomarginal om 39,3%, läs rapporten här.

Vi har tidigare gett ut vår uppdaterade analys på perioden men vi  skickade även över några intervjufrågor till bolagets VD Daniel Krook, där han bland annat annat berättar om förutsättningarna till fortsatt kundtillväxt och varför prisbilden på privatmarknaden har höjts under våren.

Läs hela textintervjun här


 

Screening

Vi har under veckan även gjort en screening bland småbolagen på Introduce, och har denna gång tittat på bolag som växer med minst 10% och avkastar minst 25% på eget kapital. baserat på våra helårsestimat under 2016. Tabellen haltar något då en del av bolagen inte hunnit rapportera sina Q2-rapporter. Använd vår Screener för att själv söka på de parametrar ni anser är intressanta när det gäller att hitta intressanta aktier att investera i.

 


 

JLT Mobile Computers  publicerade på fredagen sin rapport för det andra kvartalet som visade på en mycket stark omsättning men resultat strax under vår förväntan. 

Nedan följer ett utdrag från vår analytikerkommentar på rapporten och vi följer inom kort upp med en uppdaterad analys.

"Omsättningen överraskade tydligt på uppsidan och uppgick till 39,2 MSEK (19,2) för det andra kvartalet motsvarande en tillväxt om 104% jämfört med samma period ifjol. Vi väntade oss en omsättning om 29,4 MSEK. Den starka orderingången under Q1 indikerade visserligen en hög försäljning under andra kvartalet men utfallet visar att JLT lyckats ta än fler order samt levererat i hög takt under perioden. För det första halvåret uppgick omsättningen till 63,7 MSEK (43,7).

Bruttomarginalen blev 38,3% (49,5) och var därmed lägre än vårt estimat om 47,5%. Avvikelsen relativt föregående år och vårt estimat förklaras dels av att den stororder till USA om 9 MSEK, som i huvudsak levererades under kvartalet, hade lägre bruttomarginaler jämfört med övrig försäljning."


 

Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Vinstprognoser Q2: Bra eller dåligt?


 Kommande investerarpresentationer

Välkommen att anmäla dig till våra kommande  investerarpresentationer i Stockholm hos Remium, Kungsgatan 12 (vån 4):

Tethys Oil, 17/8 kl. 08
CTT Systems, 18/8, kl. 12 FULLSATT
Amasten, 19/8 kl. kl. 08
Christian Berner, 19/8 kl. 12
Stendörren, 22/8 kl. 12
Opus Group, 23/8, kl. 08


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com