UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce

16:00 / 5 augusti 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se

 


 
Vi publicerade i veckan en ny analys på myFCmyFC:s bränslecellsladdare JAQ har ännu ej lanserats varför intäkterna i kvartalet var låga. Mobiloperatören 3 har köpt in ett antal laddare för utvärdering - mer om detta nedan - och nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,0). Bolaget aktiverade 0,7 MSEK (0,7) i Q2 och fick in de första 1,7 MSEK i utvecklingsbidrag från EU av totalt 4,5 MSEK. 

Läs hela analysen här.


 

Arcams omsättning minskade med 2% i Q2 (vi hade räknat med 12% tillväxt) och bolaget levererade 14 system (14) vilket var i linje med vår förväntan. Kontraktstillverkaren DiSanto och AP&C:s pulverförsäljning står för större delen av försäljningsbesvikelsen. DiSanto uppges ha haft en svag period och moderbolagets innehav i DiSanto skrivs ned med 28 MSEK vilket ej påverkar koncernen. Orderingången var 9 system (7), strax under våra estimat. Läs hela rapportkommentaren här...

Vi är även ute med en analysuppdatering där vi justerar estimaten för innevarande år. Vi tror bolaget omsätter cirka 700 MSEK detta år för att sedan växla upp till 1 065 MSEK för 2017, en omsättningsökning på 53,5%. Runt 165 kr handlas bolaget till cirka EV/EBIT 25x. 

 


 

Förra veckan skrev vi om vår kommentarG5 Entertainments rapport och vi har nu följt upp den med en analys:

"G5:s resultat i Q2 kom in över våra estimat. Intäkterna om 104,5 MSEK (89,5) var kända sedan tidigare och var något över vårt ursprungliga estimat om 101 MSEK. Bruttomarginalen var lägre än väntat drivet av en god utveckling i det externt utvecklade spelet Hidden City vilket föranledde högre royaltykostnader."

Läs mer här, där vi bland annat skriver om att tillväxten är tillbaka samt de mindre gjorda estimatrevideringarna. 

 


Vi följde upp vår utgivna analys med en textintervju där VD Johan Ryding svarar på frågor om utvecklingen i det andra kvartalet (läs bolagets rapport här).

Bland annat fick vi svar på hur han ser på utvecklingen framöver med tanke på den lägre tillväxten under Q2, om marknadsföringskostnaderna är på en tillfredsställande nivå, samt hur stor påverkan de relativt höga returgraderna hade på kvartalet som helhet.

Läs hela textintervjun här.


 

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder.

Swedols aktie har haft en stark utveckling den senaste perioden och har efter sin botten under 17,50 kr stigit till över 25 kr. Förra veckan publicerade vi en kommentar på rapporten och vi har nu sedvanligt följt upp med en analys.

I analysen skriver vi om den starka tillväxten i Q2, den positiva marginalutvecklingen och företrädesemissionen som planeras under H2. Bolaget har bland annat genom förvärvet av Grolls ökat sin omsättning, vi tror de även växer nästa år med 25%. Samt att vinsten i år landar på 1,51 kr / aktie och 2,02 kr kommande år. Swedol handlas till cirka EV/EBIT 13x på våra prognoser för 2017.


 

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget har publicerat sin Q2-rapport och vi är ute med både en analys och kommentar.

Ett utdrag ifrån kommentaren:

"Omsättningen uppgick till 109 MSEK (90) motsvarande en tillväxt om 21 % (18% justerat för ändrad redovisning av kampanjrabatter). Vårt estimat var 106 MSEK. Avvikelsen berodde på högre intäkter från privatkunder än vad vi räknat med. Detta förklarades dels av en tillväxt om drygt 8000 kunder, vår prognos var 6000, men även av en högre ARPU än väntat uppgående till 133 SEK/månad. Vårt estimat var 125 SEK/månad."

Läs mer via länkarna och i analysen om bland annat den lägre bruttomarginalen än väntat. Bolaget har haft en stabil tillväxt de senaste åren som ni kan se på nyckeltalssidan. Vi tror Bredband2 växer med 21,7% i år och 17,7% år 2017. Runt 0,80 kr värderas bolaget till EV/EBIT 11x och en direktavkastning kring 5%. 


 

Concordias Q2-rapport visade att bolaget klarar en nedåtgående marknad bra. Vi skrev om detta och anledningar bakom i vår senaste analys. Nedan ett längre utdrag:

"Att produkttankmarknaden skulle få ett nettotillskott av fartyg under perioden 2015-2017 om ca 5% årligen har varit känt sedan länge. De flesta marknadsbedömare har dock ansett att förändringar i den globla raffinaderistrukturen - med längre transportavstånd - skulle göra det möjligt för marknaden att svälja denna kapacitetsökning. Låga oljepriser med ökade lager medverkade under 2015 till att så också blev fallet. Under 2016 har dock ökningen av antalet fartyg fått större påverkan än beräknat. Hoppet står till att alla fartyg inte blir byggda till följd av den sämre marknaden."


 

Cassandra Oil publicerade sin Q2-rapport den 28 juli och vi följde upp i veckan med en uppdaterad analys, som går att läsa här. Nedan följer ett kort utdrag:

"Under Q2 var bolagets sammanlagda rörelsekostnader 8,2 MSEK (9,4) och EBIT uppgick till -7,7 MSEK (-8,8). Det fria kassaflödet om -9,0 MSEK var i linje med motsvarande period föregående år men motsvarande en sekventiell ökning drivet av en något högre rörelsekapitalbindning. Vidare har Statens Provningsanstalt under kvartalet analyserat olja utvunnen ur uttjänta bildäck vid CASOs processanläggning i Västerås. Studien fastställde att den producerade oljan till drygt 48% är icke-fossil. Resultatet föranleder således att denna del kan klassificeras som återvinningsbar bio-olja." 


 

Cavotec släppte i veckan sin Q2-rapport, läs den här. Nedan finner ni ett utdrag från vår rapport-kommentar, vilket vi följde upp dagen efter med en uppdaterad analys

"Cavotec lyckades att i kvartalet delvis kompensera bristen på stora order med en mängd mindre (vilket visade sig ha en positiv påverkan på bruttoresultatet). Orderingången som sjönk ca 20% y/y under perioden visar på att omsättningsutvecklingen under andra halvåret kan fortsätta att vara negativ enligt ledningen.

De två stora produktområdena inom Cavotec Ports & Maritime och Airports blir med tiden allt mer centrala och det är här utvecklingsresurserna koncentreras. Inom bägge områdena . Inom bägge områdena fortsätter koncernen att vinna viktiga order men uppenbarligen inte i den utsträckning som behövs. Glädjande är dock att orderingången inom Ports & Maritime förbättrats vilket gör att omsättningen som sjönk med drygt 10% under första halvåret borde förbättras."

I vår uppdaterade analys tror vi att bolaget visar en negativ tillväxt i år om -3,5% medan tillväxten tar fart under nästa år med +8,5% y/y. 

 


 

En ny analys av Lovisagruvan finns att tillgå. Vi skriver om tre punkter: 

• Produktionsprognos upprepas
• Nytt avtal om 5 000 ton malm
• Finansiering löst via banklån

Neda några rader ifrån analysen:

"Lovisagruvan har tecknat ett avtal med den polska aktör som köpte bulkkoncentratet i Q2 om försäljning av ytterligare en testkvantitet motsvarande 5 000 ton malm. I kvartalsrapporten poängteras att bulkkoncentrat i dagsläget inte kan produceras till rimliga kostnader men att det polska smältverksbolaget har anrikningskapacitet."


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Senaste artikeln: Vinstprognoser Q2: Bra eller dåligt?


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com