UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Trention & VBG Group

16:27 / 23 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Trention: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 47,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4%


VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 343,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10%