UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Railcare, Swedencare & Vigmed

14:49 / 24 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 84,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16%.


 

Swedencare: Vi har ingen kvartalsprognos för bolaget på grund av dess korta finansiella historik. Remiums analytiker förväntar sig dock för helåret 2016 en nettoomsättning om 59,7 MSEK (13,7 MSEK i Q1 16) vilket motsvarar en tillväxt om 123% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för helåret 2016 förväntas uppgå till 17,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29%


Vigmed: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,7 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.