UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Pricer & Stendörren

16:31 / 18 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 231,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10%. Observera att vårt estimat exkluderar eventuella kostnader hänförliga för bytet av VD.


 

Stendörren: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 hyresintäkter om 106,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14% jämfört med samma period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 80,5 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 76%. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 45,8 MSEK.