UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Motion Display, MSC Group & Odd Molly

15:57 / 17 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 3,8 MSEK vilket motsvarar en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år.. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK.


MSC Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 43,8 MSEK vilket motsvarar en kraftig tillväxt jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,6 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,4%.


Odd Molly: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 67,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,4%.