UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Mindmancer & Tethys Oil

16:11 / 15 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Mindmancer: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 5,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


 

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 21 MUSD, vilket kan jämföras sekventiellt mot Q1 2016, med en nettoomsättning om 20 MUSD.  Observera att omsättningen för perioden redan är kommunicerad av bolaget sedan tidigare. Vi förväntar oss att EBITDA uppgår till 7,1 MUSD

Tethys Oils VD Magnus Nordin & CFO Morgan Sadarangani presenterar hos Remium onsdagen den 17 augusti, mellan kl. 08.00-09.00, läs mer här.