UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Medica Nord, Orasolv & Polygiene

14:46 / 24 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Medica Nord: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 27,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,4 MSEK.


 

Orasolv: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 28,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,4%.


Polygiene: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 15,5 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 40,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,5%