UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Doro & Nordic Leisure

14:27 / 10 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 470 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.


 

Nordic Leisure: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 51,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 105,2 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,3%