UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - DistIT, Greater Than & Nexstim

15:11 / 16 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 385,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3%. Observera att vårt estimat inkluderar en EO-post om 3,2 MSEK.


Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1,2 MSEK vilket motsvarar en oförändrad tillväxt jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,6 MSEK.


Nexstim: Remiums analytiker förväntar sig under H1 2016 (jan-jun) en nettoomsättning om 0,9 MEUR. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,6 MEUR.