UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CTT Systems & JLT Mobile Computers

14:54 / 11 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 60 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21%.


 

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 29,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 53% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15%