UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Clavister, Eurocon & RusForest

07:05 / 30 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Clavister: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 24,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 90,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -15,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.


 

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 58,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,1%.


RusForest: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 4,9 MSEK vilket är i stort sett oförändrat jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.