UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Caperio, Electra Gruppen, Hifab & Magnolia Bostad

15:26 / 22 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 259,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -8,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.


 

Electra Gruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 410 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%. Observera att ovanstående estimat inkluderar en EO-kostnad om 1,8 MSEK avseende en omstruktureringkostnad till följd av bolagets förnyade affärsmodell (läs bolagets PM här).


Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 113,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -2,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,1 MSEK. 

 


Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 624,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 604% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 261,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 41,9%