UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Briox, Fortnox & INVISIO

15:59 / 17 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Briox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 0,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,6 MSEK.


Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 42 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 36,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,9 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,1%.


INVISIO CommunicationsRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 81,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,1 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 26%.