UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Bayn Europe, Catella, Elverket Vallentuna & Gaming Corps

14:36 / 24 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Bayn Europe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK.
Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 462 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 247 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,3%. I resultatet ingår vinst vid försäljning av aktier i VISA om 20 MEURO.


 

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 70,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -11,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,7%.


Gaming Corps: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 0,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,4 MSEK.