UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Amasten, Generic & Opus Group

16:27 / 18 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Amasten: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 hyresintäkter om 58,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 57% jämfört med samma period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 32,6, MSEK motsvarande en överskottsgrad om 56%. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 14,5 MSEK.


Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 29,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7%.


Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 423 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -6,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 41 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10%.

Opus Groups VD Magnus Greko håller för övrigt en bolagspresentation hos Remium tisdagen den 23 augusti kl. 08.00, läs mer här.