UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - 2E Group, BioGaia & Christian Berner Tech Trade

15:05 / 16 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 165 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -12,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,5 MSEK.


BioGaiaRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 127 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -5,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 44,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 34,7%.


Christian Berner Tech TradeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 112,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -1,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%.

Bolagets VD Bo Söderqvist kommer hålla en lunchpresentation för investerare fredagen den 19 augusti kl 12.00 hos Remium. Klicka här för mer information samt anmälan.