UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - NFO Drives

16:29 / 26 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4%.