UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Cavotec

14:53 / 3 augusti 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Cavotec: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 57 MEUR vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%. Observera att prognosen exkluderar den extraordinära intäktspost om ca. 5,2 MEUR (5,8 MUSD) som bolaget på förhand aviserade i ett pressmeddelande den 18 maj, läs mer här.