UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.33

10:01 / 22 augusti 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Fler bolag har rapporterat sina andra kvartal och i takt med det har insynstransaktionerna ökat. 

Fortnox driftschef Mikael Folkesson har köpt 5 000 aktier till kursen 22 kr.

I MSC Group har VD Lars Save köpt aktier efter rapporten som publicerades förra veckan. Senaste köpte omfattade 55 990 aktier.

Nordic Leisures styrelseordförande Niklas Braathen har köpt 1 019 066 aktier den 16 augusti, en transaktion som skedde till aktiekursen 5 kr och utanför handelsplatsen. Vidare har han även köpt 13 463 aktien dagen efter över börsen till kursen 5,33 kr. Samtidigt har styrelseledamot Claes Hallén sålt 318 235 aktier.

I Proact har Peter Javestad, ansvarig för IR och Professional Services, köpt 600 aktier för totalt 77 400 kr.

Vitecs vice VD  Patrik Fransson har köpt 2 500 aktier till kursen 65 kr.