UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.34

16:27 / 29 augusti 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Botnia Explorations styrelseledamot Johan Norman har köpt 10 000 aktier för kurs 2,60 kr samt 20 000 st för 2,46 kr.

DistITs styrelseledamot Stefan Charette, tidigare vd i Creades och numera verksam i det egna investeringsbolaget Athanase Industrial Partner, har via Athanase köpt ytterligare 19 758 aktier för snittkurs 54,8849.

eWorks finanschef Johanna Lennmyr har sålt 3 000 aktier till kurs 76 kr.

Gaming Corps tidigare VD och grundare Nicklas Dunham, numera styrelseledamot, har  sålt 50 000 aktier för 76 kr/st till bolagets styrelseordförande Claes Tellman.

INVISIO:s säljchef Carsten Aagesen har sålt totalt 16 618 aktier under vårr mätperiod, till ett värde av 1 188 596 kr.

JLT Mobile Computers vice VD Anders Käck har sålt totalt 49 000 aktier till ett värde av 165 890 kr.

Magnolia Bostads styrelseledamot Risto Silander har sålt 40 000 aktier till kursen 121,43 kr.

I MSC Group har Torbjörn Skog, VD för dotterbolaget Racasse AB (som förvärvades hösten 2015), sålt totalt 69 124 aktier till ett värde av 220 721 kr. MSC Groups VD Lars Save har även sålt 52 000 aktier till kursen 3,18 kr medan controller Peter Ågren från Frontwalker har köpt 6 000 aktier till samma kurs.

Proacts styrelseledamot Christer Holmén har köpt 2000 aktier till kursen 128 kr.