UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinster Q2: Bättre än väntat, men fallande vinst

11:41 / 27 juli 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vinster Q2: Bättre än väntat, men fallande vinst      

När merparten av börsbolagen lämnat rapport faller den samlade vinsten, men samtidigt är utfallet bättre än väntat. Exportorienterade bolag har dock en svag utveckling, medan de mer inhemskt orienterade sektorerna utvecklas bättre.

Vinstfall, men bättre än väntat

När bolag motsvarande ungefär 80 procent av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att vinsten faller 2 procent i årstakt. Totalt 62 procent av bolagen visar dock vinstökningar, vilket ger en mediantillväxt på plus 6 procent. Utfallet mot analytikernas prognoser enligt SME är positivt och ligger totalt 2,1 procent över. Totalt 65 procent av bolagen överträffar. Försäljningen är svag. För samtliga bolag ligger den 3 procent under föregående år, men medianvärdet är bättre, plus 1 procent. Utfallet mot analytikernas prognoser är minus 0,7 procent.

Sektorer - stor spridning

Bankerna utgör 35 procent av den rapporterade vinsten. Där faller vinsten med 1 procent, vilket dock var hela 3,7 procent bättre än prognos. Näst största sektor är verkstad. Där föll vinsten med 14 procent, men utfallet låg 5 procent över prognoserna. Konsumentsektorn är trea och domineras av H&M. På grund av deras svaga vinstutveckling föll sektorns vinst med 6 procent, men utfallet mot prognos var plus 2,6 procent. Byggsektorn svarar för drygt 10 procent av börsens vinst. Här ökar vinsten 20 procent i årstakt, samtidigt som utfallet mot prognos var plus 0,9 procent. IT/telesektorn är ungefär lika stor. Sektorns vinst ökade 15 procent, men utfallet mot prognos var svagt, med ettfall på 7 procent.

Slutsats – bra eller dåligt?

Totalt sett utvecklas börsbolagen ganska svagt, men inte så svagt som analytikerna befarat. Eftersom de tongivande bolagen inom den exportberoende verkstadsindustrin drar ner kommer nog få se rapportperioden som riktigt bra. Av kursutvecklingen att döma är det dock utfall mot prognos som verkar vara viktigast.  


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt?
Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10