UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:40 / 15 juli 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


East Capital Explorer fortsätter bolagets fokusering på private equity och fastigheter och har som ett led i det sålt fondinnehav för totalt 15,7 MEUR under perioden 24 maj till 8 juli. De två fonderna där försäljningarna skett är East Capital Frontier Markets Fund och East Capitap Deel Value Fund. Läs hela pressmeddelandet här


 

atrium ljungberg introduce aktieanalys

Atrium Ljungberg släppte sin Q2-rapport på tisdagen den 12 juli och den kom in bättre än förväntat på så gott som samtliga punkter. Överskottsgraden uppgick till 69% vilket är den högsta nivå bolaget uppnått under ett andra kvartal under de senaste tio åren. Läs hela vår analytikers kommentar här.

Vi passade även på att intervjua bolagets VD Annica Ånäs för att fråga om kvartalet samt bolagets senaste förvärv. Vidare berättar hon om vad som hänt på finansieringssidan i bolaget senaste kvartalet samt hur det fortlöpande arbetet med bolagets olika projekt fortskrider.

 

Vi har under veckan publicerade uppdaterade analyser av såväl FastPartners stamaktie som preferensaktie. Bolaget fortsätter har en positiv utveckling och rapporten som publicerades förra veckan kom in något under våra prognoser och vi har endast gjort mindre förändringar på estimaten för helåret 2016.
 


 ITAB Shop Concept kom på tisdagen med en rapport som inte riktigt levde upp till våra förväntningar. Nedgången av bland annat det brittiska pundet resulterade i en negativ försäljningstillväxt om 7%, även justerat för valutaeffekter var det dock en minskad försäljning y/y. Kvartalet inleddes enligt bolaget svagt i april och de konsoliderade förvärven bidrog inte till fullo på grund av den initiala integrationsfasen i koncernen. Läs hela vår analytikers kommentar på rapporten här


 

Screening

Vi har under veckan även gjort en snabb koll vilka av bolagen på Introduce som fortfarande värderas under P/E 10x på vår prognos för 2016e. Tabellen haltar något då en del av bolagen inte hunnit rapportera sina Q2-rapporter. Använd vår Screener för att själv söka på de parametrar ni anser är intressanta när det gäller att hitta intressanta aktier att investera i.


Formpipe kom med en rapport på tisdagen som överskred våra förväntningar på försäljningsnivå med ca 10 MSEK vilket motsvarade en tillväxt på 15% y/y. Den stora tillväxten kom från ökade leveransintäkter där storavtalet med Stockholms stad genererade en betydande del. Resultatet var också bättre än väntat och bolaget kommenterar även att den kostnadsmassan man hade under Q2 var något högre än normalt. Vår EBITDA prognos har efter rapporutfallet samt förändrade prognoser för H2 höjts med 40%. Läs hela analysen här.

Vi passade även på att intervjua bolagets VD Christian Sundin och ställde lite frågor gällande den generella utvecklingen under kvartalet samt hur bolagets molnerbjudande tas emot.

 

 


Seamless meddelade på onsdagen att man förvärvar MeaWallet AS genom en apportemission och genomför samtidigt en private placement. Ni kan läsa hela bolagets pressrelease här. Nedan följer vår analytikers kommentar på nyheten. 

Seamless förvärvar norska MeaWallet genom en apportemission av 4,6 miljoner nya aktier i Seamless till en kurs om 9,35 SEK motsvarande 42,8 MSEK. MeaWallet omsatte 1,3 MNOK och gjorde en förlust om 14,4 MNOK under 2015.

MeaWallet erbjuder lösningar för molnbaserade betaltjänster och då bland annat Host Card Emulation (HCE). HCE används för contactless-betalningar med digitala betalkort, en marknad Seamless dotterbolag SEQR, i och med lanseringen av avtalsoberoende contactless-betalningar (Blippa och betala) tidigare under veckan, nu är verksam på. Samtidigt innebär förvärvet, givet siffrorna för 2015, en något högre ”burn-rate” i Seamless

Dessutom tar Seamless in 50 MSEK i en private placement till kursen 9,00 SEK motsvarande 5,6 miljoner aktier. Vi bedömer att kassan därmed är tillräcklig för att driva verksamheten året ut baserat på våra nuvarande prognoser. Däremot väntar vi oss inte att kapitaltillförseln ger något större utrymme till ökade marknadsföringsinsatser inom SEQR.

Sammantaget skapar emissionerna 10,8 miljoner nya Seamless-aktier.

Vi bedömer att lanseringen av avtalsoberoende contactless-betalningar kommer att ge SEQR ett visst uppsving. Samtidigt ser vi fortsatt ett behov av en finansiellt stark partner för att öka möjligheterna att nå en kritisk användarmassa.


Eolus Vind rapport kom i förra veckan. Under det brutna räkenskapsårets tredje kvartal uppgick nettoomsättningen till 158 MSEK (346) vilket överträffade vår prognos om 150 MSEK. Inom segmentet Projektering uppgick intäkterna till 148 MSEK (327). Antalet nyetablerade verk summerade till 7 (motsvarande 14,6 MW) under kvartalet, varav 5,8 verk (11,9 MW) överlämnades till kunder. 

I början Q3 meddelade Eolus Vind att förvärven av två projekt i USA har slutförts. Projekten omfattar totalt upp emot 700 MW och ambitionen är att sälja vidare dessa som byggklara projekt. Enligt tidigare kommunikation väntas processen för att erhålla tillstånd ta omkring två till tre år och kostnaderna för projektutvecklingen bedöms uppgå till 3,7 MUSD

Under Q4 väntas inga nya verk att tas i drift och enligt bolagets ledning kommer Eolus sannolikt att göra förlust för helåret. Kommande räkenskapsår ökar dock aktiviteten där Iglasjön (26,4 MW) och Långmarken (26,4 MW) väntas tas i drift och överlämnas till kund omkring årsskiftet. Vi har inte gjort några större estimatrevideringar mot bakgrund av Q3-rapporten

Läs hela analysen här.


Proact släppte sin rapport tidigare i veckan och den överskred såväl våra som marknadens förväntningar och aktien steg med drygt 12% på rapportdagen. Omsättningen uppgick till 737 MSEK (682) innebärande en tillväxt i lokala valutor om 12% jämfört motsvarande kvartal ifjol, varav vi uppskattar att 8% var organisk tillväxt. Vi hade väntat oss en omsättning om 673 MSEK. Högst tillväxt stod de mer lönsamma tjänsteintäkterna för, vilka i lokal valuta ökade med 20% medan systemintäkterna växte med 7%. Proact följer således upp fjolårets höga systemintäkter med god tillväxt i tjänsteförsäljningen vilket indikerar att bolaget lyckats skapa lönsam merförsäljning i form av exempelvis service- och supportavtal. Läs hela vår analytikers uppdaterade analys.


elanders logo
Även i Elanders har vi kommit med en uppdaterad analys efter rapporten som kom under veckan. Vår analytiker har nu lagt in förvärvet av LGI i siffrorna. Köpeskillingen om 257 MEUR på skuldfri basis kommer förutom att inneböra ökade skulder att finansieras via en nyemission om 600 MSEK till nuvarande aktieägare. Företagsledningen anger att förvärvet redan under 2016 förväntas bidra till en ökad vinst per aktie. Detta trots att resultatet under Q3 kommer att belastas med ca 30 MSEK i förvärvskostnader. Vi har trots den betydande osäkerhet som finns vad avser detaljerna i affären i vår nya prognos inkluderat LGI med den utspädning som den tänkta nyemission leder till. Läs hela analysen här.


 

Midsona släppte idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016, läs den här. Nedan finner ni en kort kommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys.

Omsättningen ökade med 57% Y/Y och överträffade vår prognos med 5%. Den stora ökningen var drivet av förvärv av Urtekram. Rensat för förvärv och valutaeffekter minskade den organiska försäljningen med 3% Y/Y. De viktigaste signalerna är dock att distributionsuppbyggnaden för Urtekram går enligt plan i Sverige och Finland, och att Friggs till stor del återhämtat tidigare försäljningstapp i Sverige till följd av lansering av majskakor. Det torde ta bort den tidigare negativa fokusen på riskakor.

Bruttomarginalen uppgick till 36,5%, vilket var en kraftig minskning jämfört med föregående år och lägre än vår förväntansbild. Den stora minskningen var till följd av ökad försäljning till dagligvaruhandeln samt högre exponering mot ekologiska livsmedel. EBIT var visserligen lägre än vad vi hade räknat med men ökade likväl med 30% Y/Y till följd av Urtekram-förvärvet.

Det som dock är av störst intresse är Midsonas senaste stora förvärv av Internatural med varumärken som Kung Markatta och Helios som därigenom gör bolaget till Nordens ledande aktör inom ekologiska livsmedel. Förvärvet gör att Midsonas omsättning ökar med drygt 50%. Tillsammans med utvunna synergieffekter torde förvärvet innebära att bolaget närmar sig EBIT-marginalmålet på över 10%. 


 

CellaVision släppte i sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016, läs den här. Nedan finner ni en kort kommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys.

CellaVisions Q2-rapport överträffade våra förväntningar på samtliga rader. Omsättningen kom in 12% över vårt estimat medan EPS var hela 51% bättre än beräknat. Omsättningstillväxten uppgick till 27% Y/Y valutajusterad, vilket var överraskande stark.

Försäljningen i USA var stark men det som överraskade på uppsidan var försäljningen i Kina. Det var ett viktigt kvitto på bolagets satsning på den kinesiska marknaden. Givet framgången i Kina var det överraskande att bruttomarginalen var så pass stark som 72%. CellaVision uppger att aktiviteterna hos bolagets distributionspartner och underdistributörer ligger på hög nivå i Kina, vilket indikerar att den höga regionala tillväxten troligen kan upprepas de kommande kvartalen. 


 

Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artiklarna: Vinstprognoser Q2: Bra eller dåligt?


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com