UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce

16:16 / 29 juli 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


Vi har tidigare publicerat en analys efter att TagMaster släppte sin Q2-rapport. I veckan följde vi upp med en intervju med VD Jonas Svensson. Där vi ber honom beskriva kvartalet, berätta om besparingsprogrammet och pipeline samt det senaste kring förvärvet Balogh. 

Vi tror att bolaget växer cirka 12% i år och ~20% 2017. PE-talet vid cirka 0,90 kr är ungefär 15x.


 


Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande inom nischen Mobile Forensics där man, genom sina egenutvecklade system, hjälper rättsvårdande myndigheter att extrahera och analysera information från beslagtagna mobiltelefoner. Vi släppte i veckan en analys på bolaget där vi skriver om att tillväxten är tillbaka, men att den är slagig på regional nivå. Vår analytiker har gjort mindre prognosjusteringar, vi tror bolaget växer med 2% i år och 10% nästa. Bolaget har en stor kassa och EV/EBIT handlas vid aktiekursen 50 kr till 14,5x. 

Missa inte heller veckans intervju med bolagets VD Joel Bollö! 

 


 

 

I vår uppdaterade analys av Arise skriver vi om att Bohult är avyttrat, kapitalmarknadsdagen och justerade estimat. I slutet av maj anordnade Arise en KMD i Stockholm. Ledningen gav ett konfident intryck kring bolagets finansiella position och potentialen inom projektverksamheten. Vidare belyste ledningen att fokus ligger på kassaflödesgenerering.  

arise


 Addnode aktieanalys introduce.se

En ny analys av Addnode Group finns att läsa. Vi skriver om det starka kvartalet med Design i spetsen, utvecklingen inom Process Management samt abonnemangsmodellsförändringen i Q3. 

Addnode växt med 18,9% förra året men vi tror att tillväxten avtar något i år till 12,4%. För 2017 tror vi bolaget växer med cirka 3,2% men där har vi ännu inte räknat med några förvärv, något som Addndode brukar göra. Bolaget värderas till cirka EV/EBIT 13x.


Swedol kom i veckan med sin Q2-rapport. Vi har publicerat en kommentar och återkommer senare med en sedvanlig analys. Ett utdrag från kommentar kan läsas nedan: 

"Den sedan tidigare kända försäljningen om 523 MSEK (393) motsvarade en tillväxt om 33% Y/Y. Rensat för Grolls (som konsoliderades den 8 juni) var tillväxten 16% Y/Y. För jämförbara enheter uppgick tillväxten till imponerande 13% vilket enligt bolagets ledning drevs av en god underliggande marknad (där framförallt efterfrågan inom Bygg och anläggning samt Personligt skydd lyftes fram) i kombination med framgångsrika satsningar inom försäljning. I rapporten belyste ledningen även att man ser goda förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt framöver."


 

G5 logo

 

Även G5 Entertainment kom med sin Q2-rapport i veckan och där kan man läsa en längre kommentar på en rapport som slog våra förväntningar. Nedan några rader från vår publicering, läs hela kommentaren här

"Under året kommer G5 att släppa ett antal spel varav ett par egenutvecklade. För att sätta aktiveringsposten i balansräkningen i perspektiv (103 MSEK av en omslutning på 195 MSEK, där bolaget är obelånat och har en kassa om 33 MSEK) kan sägas att nära halva denna balanspost utgörs av ännu ej släppta F2P-spel. Detta är en av anledningarna till att avskrivningarna släpar aktiveringarna och på sätt ”boostar” EBIT. Vår bedömning är att bolagets ambition är att få dessa poster att närma sig varandra framöver vilket kommer att ge ett mer tydligt resultat."


sportamore

Sportamores affärsidé är att sälja produkter och tjänster inom sport och fritid på Internet. Bolaget Q2-rapport visade lägre tillväxt än väntat och läsare kan klicka sig fram till en analys vi publicerade i veckan. I analysen skriver vi bland annat om den ökade kundlojaliteten. Även om Q2 missade våra estimat tror vi att bolaget växer 26,5% i år och gör ett positivt resultat om 12,4 MSEK. Ser man på P/S-talet handlas Sportamore kring 0,7x.

sportamore


Avensia InXL introduce.se aktieanalys

Avensias  Q2-rapport slog våra prognoser. Vi förväntade oss en omsättning om 26 MSEK och ett rörelseresultat om 0,9 MSEK, utfallet blev 30,4 MSEK och 2,9 MSEK. I analysen skriver vi bland annat om partnernätverket som växer. Nedan ett utdrag: 

"Den senaste tiden har Avensia attraherat flertalet partners spridda över Europa, Nordamerika och Asien. Totalt har bolaget nu 14 partners vilka implementerar Storefront hos kunder, dessutom har tre add-on-partners skapat tilläggmoduler till mjukvaran."


Teknisk analys - Opus Group

Missa inte den tekniska analys vi publicerade på Opus Group som har haft en stark rörelse den senaste tiden - Trendskifte?

opus


studsvik   

Bolaget Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö. Man meddelade också igår att man slutfört försäljningen av affärsområdet Avfallshantering. 

Vi släppte i veckan en ny analys på bolaget med rubriken - En ljusning kan skönjas. Nedan ett utdrag:

"Studsvik har börjat se en mindre ljusning i Europa och Nordamerika och i synnerhet för kärnkraftsavveckling i Sverige och Tyskland. Exempelvis är det beslutat att stänga reaktor 1 och 2 på Ringhals 2019 respektive 2020."  


Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder lösningar inom framför allt elektronik, el och kommunikation. Bolaget har ett brutet räkenskapsår och kom nyligen med sin Q1-rapport. Vi har publicerat en analys på bolaget där vi skriver om den fortsatta marginalexpansionen och stabiliteten över segmenten. Läs hela analysen här, och nedan finns ett utdrag:  

"Electronics, som tyngdes av dess exponering mot Norge under Q4, visade på en sekventiell förbättring. Inom Electronics belystes bland annat en god utveckling för verksamheten inom ljusstyrning och LED i Norge under Q1. Mechatronics uppvisade ett stabilt kvartal med marginalexpansion trots oförändrad omsättning Y/Y."

lagr


Concordia Maritime kom igår med sin Q2-rapport. Vi har publicerat en kommentar och återkommer senare med en sedvanlig analys. Ett utdrag från kommentaren kan läsas nedan: 

"Concordia har i den uppåtgående marknaden successivt utkontrakterat en del av sina fartyg på längre kontrakt, vilket nu betalar sig. Sex av de tio P-Maxfartygen är för närvarande kontrakterade på timecarterkontrakt. Detta tillsammans med den allt bättre förmågan att ta betalt för P-Maxfartygens överlägsna egenskaper innebar att den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan uppgick till  hela 19 500 USD/dag (20 700) i kvartalet. Även intjäningen för Concordias SuezMaxfartyg Stena Supreme översteg betydligt den genomsnittliga intjäningen på marknaden."


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln: Vinster Q2: Bättre än väntat, men fallande vinst  


Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback. 


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com