UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Uppdaterade ägarlistor på Introduce

11:03 / 21 juli 2016 Article

introduce.se aktieanalys insiderEn gång i kvartalet uppdaterar vi bolagens ägarlistor där de tio största ägarna listas. Genom att bevaka de ägarförändringar som sker hos bolagen kan investerare dra fördelar i marknaden. Exempelvis kan olika ägare på grund av sin historik och aktivitetsnivå vara mer attraktiva än andra. Utöver det kan även specifika ägarbilder vara viktiga att notera, tillexempel om en storägare kraftig ökat eller om en fond valt att minska sitt innehav.

Ni kan nu studera bolagens ägarförändringar per 30 juni 2016. Notera att vi kan invänta uppgifter ifrån ett fåtal bolag, innan även de uppdateras. Ni hittar bolagens huvudägare hos vardera bolagssida under ”Kalender & Ägare”.