UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Midsona, Probi & Seamless

13:36 / 14 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 334,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50% jämfört med samma period föregående år, den stora tillväxten förklaras av förvärvet av Urtekram. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%. Intressant blir mer kommentarer och information om det senaste förvärvet av Internatural.


Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 56 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,6%. Mer information kring förvärvet av Nutraceutix är av stort intresse.


Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 79,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -21,1 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal om -26,5%. Transaktionsväxel och Distribution väntas generera ett EBIT om 8 MSEK och omsättningen från SEQR väntas bli 2,2 MSEK.