UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Elanders & Proact

15:58 / 12 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

elanders logo

ElandersRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1073,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 61,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 5,8%.


 

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 671,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -1,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 4,7%. Intressant i rapporten blir att se hur molnverksamheten fortsätter utvecklas, eventuella kommentarer gällande Storbritannien där drygt 20% av Proacts omsättning kommer ifrån.