UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Atrium Ljungberg, Formpipe & ITAB Shop Concept

15:52 / 11 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


atrium ljungberg introduce aktieanalys

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 hyresintäkter om 530,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,6% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 240,5 MSEK samt ett driftnetto om 350,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 66,1%.  


Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 92,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -4,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK


ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1317,2 MSEK. Värt att notera är att bolaget har ca 25% av sin omsättning i Storbritannien och pundet har fallit med drygt 7% jämfört med Q2 2015. De tre förvärven som genomförts hittills under 2016 gör dock ändå att vår analytiker räknar med en viss omsättningstillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 118,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 9,0%