UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - TagMaster, Uniflex & Vitrolife

13:37 / 14 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


tagmaster

TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 25,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%


uniflex logotyp

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 310,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -10,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,0%.


vitrolife

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 198 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 58,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,4%.