UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - eWork, Lagercrantz & Poolia

16:43 / 19 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1801,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,3%


Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016/17 (apr-jun) en nettoomsättning om 770,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -2,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 82,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,7%.


Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 201,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.