UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Arise, HMS Networks & Nolato

15:57 / 18 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 83,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 46,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,4%


HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 229,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,2%.


 

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 1149,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -10,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 122,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,7%.