UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Arcam & Sportamore

14:41 / 20 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 168,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,8 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%


Sportamore logo

Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 173,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,3%.