UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Addtech, CellaVision & GHP Specialty Care

13:35 / 14 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016/2017 en nettoomsättning om 1672,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -3,8% jämfört med samma period föregående år. Observera dock att bolaget delat ut och särnoterat affärsområdet Life Science som fanns med i siffrorna för förra året. Justerat för detta motsvarar prognosen en tillväxt om 14% y/y Rörelseresultatet förväntas uppgå till 116,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%. Intressant blir eventuella kommentarer kring en fortsatt stabiliseringen i offshoreverksamheten i Norge.


CellaVisionRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 58,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0% jämfört med samma period föregående år. Bolaget fick en genombrottsorder i Q1 vilket borde lämna avtryck på intäkterna under Q2. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 24,0%


 

GHP Specialty Care: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 225 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%. Efter negativa kalendereffekter i Q1 torde dessa ha vänt under Q2. Intressant blir också kommentarer kring utvecklingen i Förenade Arabemiraten som även väntas ge ett större bidrag.