UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Addnode Group, Avensia, MSAB & Studsvik

17:20 / 21 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addnode aktieanalys introduce.se

Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 506,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,3%


Avensia InXL introduce.se aktieanalys

Avensia: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 26,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.


MSAB (Micro Systemsation): Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 54,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,2%.


 

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 182,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -22,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,1%.