UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Vitec

15:15 / 13 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 atrium ljungberg introduce aktieanalys

VitecRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 167,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 14,5%.