UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Swedol

11:48 / 26 juli 2016 Article

 

 

Inför dagens Q2-rapport från Swedol (väntas kl. 13.00) har vi justerat våra estimat för att reflektera förvärvet av Grolls vilket konsoliderats från och med 8 juni. Den redan kända försäljningen om totalt 523 MSEK (393) motsvarar en tillväxt om 33% Y/Y. Justerat för bidraget från Grolls innebär det en tillväxt om 15% Y/Y. Vi räknar med ett rörelseresultat om 36 MSEK (22), motsvarande en EBIT-marginal om 6,9% (5,5).